Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia.

Platný od 1.4.2015


NEPLATÍTE ŽIADNE CELOROČNÉ POPLATKY!!!


Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami


PLATÍTE LEN ZA VYŠETRENIA NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ A NEHRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA


POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA
0 €
POTVRDENIE O PRÁCENESCHOPNOSTI
0 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť nekapitovaného pacienta
15 €
Vstupná prehliadka s vystavením posudku pre zamestnávateľa
15 €
Potvrdenie prihlášky na VŠ štúdium /za každú/
5 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na ubytovanie
5 €
Potvrdenie zdrav. stavu pre zaradenie do TV, prerušenie štúdia
5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie /kopírovanie a archivácia zdravotného dokumentu/
5 €
Žiadosť o vodičský preukaz
20 €
Žiadosť o zbrojný preukaz
30 €
Vyšetrenie pred vycestovaním do cudziny bez odberov
20 €
Vyšetrenie pred vycestovaním do cudziny s odbermi
30 €
Príplatok za vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku
20 €
Očkovanie, ak očkovacú látku nehradí poisťovňa
7 €
Odbery a vyšetrenie biologického materiálu na vlastnú žiadosť podľa aktuálneho cenníka laboratória + za odber
5 €
Vyšetenie a vystavenie potvrdenia pre úradné účely
/BRIGÁDNICI/
10 €
Vyšetrenie na zdravotný preukaz, vystavenie zdravotného preukazu
12 €

 

mudr.konecna@gmail.com

☎ 02/44442617

Navštívte nás v našich ordinačných hodinách:
Po: 11:00 - 16 00 hod
Ut: 07:30 - 12:00 hod
St: 07:30 - 13:00 hod
Št: 11.30 - 16:00 hod
Pi: 07:30 - 13:00 hod
odbery: Ut, Str ,Pi 07:30 - 08:00

NALAČNO A LEN OBJEDNANÍ


Objednanie sa bez čakania na presný čas